top of page
51_GED2020min.jpg

Strategie działania destynacji i obiektów

To forma warsztatów poświęconych analizie pozycji określonego obiektu, destynacji, biura marketingu miejsc (w tym convention bureaux) w odniesieniu do obecnego modelu działania, analizy konkurencji, określenia kluczowych graczy, światowych trendów z uwzględnieniem możliwości i celów danego podmiotu. Szkolenie oparte jest także na wspólnej analizie studiów przypadków i poszukiwaniu najlepszych wzorców (benchmarking). Prowadzi do wspólnego wyciągnięcia wniosków i stworzenia listy zdań do zaimplementowania w funkcjonowanie organizacji.   

W rezultacie osiągamy:

  • zaangażowanie zespołu w analizę działalności;

  • wypracowanie propozycji zmian zmierzających do efektywnego funkcjonowania organizacji; 

  • wskazanie konkurentów i najlepszych wzorców;

  • zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotu we wskazanym obszarze.

bottom of page