top of page

Menager projektu (Agile) 

Adaptacyjne zarządzanie projektami - to podejście wykorzystujące zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne, lekkie lub elastyczne oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami. Szybkie dostosowanie się i otwartość na zmiany w projekcie jest podstawą metodologii Agile. Nie wyróżnia się oddzielnie wyodrębnionej fazy projektowania jak w tradycyjnym zarządzaniu projektami.

 

W rezultacie osiągamy: 

  • zrozumienie zwinnego podejścia do zarządzania zakresem projektu i planowania prac;

  • umiejętność stosowania technik i narzędz wykorzystywane do różnych projektów;

  • umiejętność stosowania podejścia do zarządzania projektami bazujące na idei ciągłego uczenia się, nastawione na dostosowywanie i poszukiwanie nowych rozwiązań.

bottom of page