strategieeee.png
STRATEGIE I BADANIA

Wyznacznikiem prowadzonych przeze mnie projektów badawczych, opracowań i strategii jest rygor naukowy i biznesowy, ponieważ ich podstawą są profesjonalne metody badawcze, często nowatorskie, opracowywane wraz z zespołem ekspertów, oraz rzetelna realizacja, oparta na specjalistycznej i jakościowej wiedzy. Najważniejsze dla mnie jest to, aby prowadzone badania były punktem wyjścia do rozwoju biznesu, budowania wizerunku czy pozycji w danym obszarze oraz miały praktyczny wymiar.

Przykładem takiego projektu badawczego jest „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski - Poland Meetings Impact” zrealizowany przez zespół naukowców i praktyków pod moim kierownictwem. W efekcie uzyskaliśmy informację o wysokości wkładu przemysłu spotkań w Polsce w Produkt Krajowy Brutto. Dzięki temu Polska jest ósmym krajem na świecie posiadającym takie dane, które mogą być wykorzystane w wielu aspektach. 

Specjalizujemy się w budowaniu strategii obiektów, hoteli, biur marketingu miejsc, jednostek odpowiedzialnych za promocję miast i regionów, stowarzyszeń oraz firm działających w obszarze przemysłu spotkań. Każdy projekt rozpoczynamy od szczegółowej analizy i konsultacji, następnie dobieramy zespół ekspertów zgodnie z kompetencjami odpowiadającymi charakterystyce analizowanej sytuacji.

Kluczowym celem - obok profesjonalizmu i rzetelności działania - jest jak największy stopień wdrażalności projektu. Przygotowany przez nas dokument strategiczny ma być nie tylko ideą, ale przede wszystkim zestawem zadań i narzędzi, które w codziennej realizacji pozwolą osiągnąć zakładane cele. 

W rezultacie tworzymy:

  • definicję i budowę marki;

  • określenie pozycji marki;

  • rozpoznawalności marki;

  • zwiększenie sprzedaży;

  • zwiększenie efektywności w wyznaczonych obszarach;

  • organizację pracy pomiotu. 

Przykład naszych realizacji

Specjalistyczna analiza ekspercka w zakresie długofalowego rozwoju turystyki biznesowej w Województwie Małopolskim

Przygotowane opracowanie wskazało, że istnieje potrzeba powstania organizacji zarządzającej i promującej małopolską turystykę biznesową w sposób kompleksowy. Przedstawiliśmy kilka modeli funkcjonowania organizacji ze wskazaniem najbardziej efektywnego. Przeanalizowaliśmy i opracowaliśmy wszystkie aspekty powstania takiej instytucji aby zaproponować konkretne rozwiązania oraz uwarunkowania, w jakich wdrożenie tych rozwiązań może być skuteczne. Zaproponowana formuła dla regionalnego biura marketingu miejsc, którego specjalizacją jest turystyka biznesowa, jest nowatorskim rozwiązaniem na polskim rynku.

 

Inne przykłady zrealizowanych opracowań

  • Strategia działania Lubelskiego Convention Bureau do 2020 roku 

  • Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego - Toruń Convention Bureau

  • Strategia rozwoju Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie

  • Specjalistyczna analiza ekspercka w zakresie długofalowego rozwoju turystyki biznesowej w Województwie Małopolskim. Model funkcjonowania Kraków i Małopolska Convention Bureau.