GO TO BRAND

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Projekt jest realizowany w ramach obecności polskich przedsiębiorców na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych rynkach państw Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Oman) w związku z Wystawą Światową EXPO w Dubaju. W zakres projektu weszły: udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym, udział w charakterze wystawcy na targach, organizacja indywidualnych, wyjazdowych misji gospodarczych, działania informacyjno-promocyjne, realizacja 1 usługi doradczej w zakresie wejścia na rynek ZEA. Celem projektu jest więc zwiększenie do 31.12.2022 r. poziomu sprzedaży eksportowej USŁUG OPATRZONYCH MARKĄ CC.

Maksymalny koszt dofinansowania: 425 670 zł.

Całkowity koszt projektu: 1 000 000 zł.

Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu, co oznacza, że własny wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Pula środków w konkursie:

- projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie: 329 000 000,00 zł.

Logo_UE.jpg