SZKOLENIA

Proponowane programy szkoleń opracowałem w wyniku analizy potrzeb odbiorców oraz w odniesieniu do światowych trendów w dziedzinie zarządzania, komunikacji, rozwoju technologii.

Przygotowując szkolenie, zawsze rozpoczynam od zdefiniowania potrzebnej zmiany, analizy potrzeb, kontekstu i poziomu wiedzy lub umiejętności w danym obszarze potencjalnych uczestników. Podczas warsztatów łączę solidne podstawy merytoryczne z kreatywnym podejściem, opartym o interakcję z uczestnikami, budując ich zaangażowanie. Materiały przygotowuję zarówno w oparciu o własne doświadczenia, jak i studia przypadków. 

Prowadzę szkolenia dla kadry menadżerskiej, pracowników biur marketingu miejsc, obiektów konferencyjno-eventowych, wystawienniczych, hoteli, zespołów w korporacjach i firmach, niezależnie od branż, w których operują. 

Przykładowe programy szkoleń

Content + Creativity Lifestyle training

WIĘCEJ

Eventcanvas – nowa metoda zarządzania wydarzeniami

WIĘCEJ

Trening kreatywnego myślenia 

WIĘCEJ

Menager projektu (Agile) 

WIĘCEJ

Travelife w zakresie CSR

WIĘCEJ

MPI Academy

WIĘCEJ

Strategie działania destynacji i obiektów

WIĘCEJ