top of page
50779176_2560648097297887_43920096768714

Eventcanvas – nowa metoda zarządzania wydarzeniami

To warsztaty poświęcone nowej metodzie projektowania wydarzeń, ich planowania, konstruowania i zarządzania nimi. EventCanvas to rodzaj szablonu do strategicznego zarządzania projektowaniem, rozwojem i dokumentowaniem eventów. Proponowany model oparty jest na uwzględnieniu oczekiwań, potencjalnych zysków i rozwiązaniu problemów wszystkich stron, interesariuszy (stakeholders) wydarzenia. Podstawą wizualnej mapy jest projektowanie ich zachowań i oczekiwań, ale także kosztów i zakładanych przychodów.

 

W rezultacie osiągamy: 

  • zwiększenie skuteczności i efektywności wydarzeń;

  • efektywne zarządzanie projektem eventowym;

  • zaangażowanie całego zespołu i podział ról.

87594938_640018536756354_625089457796467
bottom of page