top of page

Trening kreatywnego myślenia 

To szkolenie, które pobudza umiejętności i kompetencje, które są obecnie niezbędne, aby tworzyć oryginalne treści.  To praktyczny trening kreatywnego myślenia, uczący pracy z problemem, giętkości i oryginalności myślenia. Trening ma za zadanie przybliżyć Uczestnikom najważniejsze aspekty formułowania problemów oraz ich twórczego rozwiązywania. Uczestnicy nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W rezultacie osiągamy: 

  • umiejętność stosowania w praktyce wielu technik kreatywnych umożliwiających pracę z problemem;

  • umiejętność procesowego podejścia do kreowania rozwiązań poprzez myślenie transformacyjne, kombinacyjne czy pytajne,

  • umiejętność stosowania technik pobudzania kreatywności.

bottom of page