top of page
9EEA2E58-11B7-4AFC-ABE4-077CDD475277.jpe

PREZENTACJE

W swoich wykładach łączę sferę biznesową, warsztat naukowy oraz cel, jakim jest inspiracja do działania. Opieram je na badaniach z zakresu przemysłu spotkań, marketingu, zarządzania czy psychologii, studiach przypadków z danego obszaru biznesu oraz własnych doświadczeniach. Kluczową dla mnie kwestią jest przekazanie ciekawej, użytecznej wiedzy, ale też zainspirowanie odbiorców. Dużą wagę przywiązuję do sposobu prezentacji, a energia, entuzjazm i silny kontakt z publicznością są dla mnie podstawą. Przygotowując wystąpienia, mocno trzymam się swojej zasady, aby merytorykę (treść, zawartość) łączyć z kreatywnością.

Moim celem jest, aby wykłady miały wysoki poziom merytoryczny, przedstawiały inspirujące historie, były bodźcem do działania, a towarzyszyło im poczucie humoru.

Wielokrotnie jako keynote speaker otwierałem międzynarodowe kongresy naukowe i branżowe, byłem mówcą na konferencjach biznesowych czy spotkaniach typu kick-of, prowadziłem wystąpienia podczas eventów, których podstawowym celem była motywacja. 

Wielokrotnie jako keynote speaker otwierałem międzynarodowe kongresy naukowe i branżowe, byłem mówcą na konferencjach biznesowych czy spotkaniach typu kick-of, prowadziłam wystąpienia podczas eventów, których podstawowym celem była motywacja. 

Przykłady 

Wiedza, produkt, motywacja, wpływ – przemysł spotkań

Wystąpienie nawiązujące do autorskiego spojrzenia na interdyscyplinarną dziedzinę, jaką jest przemysł spotkań. Weryfikuję dotychczasową typologią i przedstawiam swoją własną, u podstaw której leży cel i projektowany efekt każdego działania. Wychodząc z tego założenia, prezentuję model tej branży (systematyzację rynku, modele współpracy i przepływów biznesowych, rolę poszczególnych partnerów), odnosząc się także do innych dziedzin nauki i biznesu. 

 

10 eventowych trendów na 2021 rok

W prowadzeniu działań biznesowych spotkania z ludźmi, markami, produktami oraz motywacja są kluczowe, w rozwijaniu wiedzy czy budowaniu relacji. Wpływ na potencjalny efekt tych spotkań ma ich jakość, zarówno treść, jak i forma.

O ich skuteczności decyduje także komunikacja przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, łączenie narzędzi offline i online, odpowiednia konstrukcja. Dlatego każdego roku analizuję raporty z dziedziny marketingu, socjologii, psychologii, nowych technologii, oczekiwania odbiorców wydarzeń i studia przypadków, by przedstawić dziesięć tendencji, które w znaczącym stopniu wpłyną na kształt spotkań i zaprezentują ich nową wizję.

 

Wpływ ekonomiczny - dlaczego warto go znać!

W przypadku nowych dziedzin, w szczególności działań biznesowych, bardzo ważne jest zbadanie ich skuteczności, efektywności i wreszcie wskazanie ich wartości. O jakości branży spotkań świadczy skala, wpływ na gospodarkę, ale także znaczenie kulturowe, społeczne czy środowiskowe. Dlaczego warto prowadzić badania w tym obszarze, jak wyciągać z nich wnioski, na ich podstawie planować działania i w efekcie przekuć je w sukces? 

bottom of page