top of page

Grupa docelowa

Do skorzystania z oferty CC „Content + Creativity Lifestyle training” Beneficjent zaprasza pracowników zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i średnich i dużych firm. Osoby, które poszukują metody, aby uporządkować kwestie zawodowe jednocześnie pamiętając o aktywności fizycznej.

Aktywny wypoczynek z trenerem skierowany jest do osób, które swój czas chcą poświęcić na oddanie się w ręce przyrody, regeneracje sił i poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Ponadto nastawione na poszukiwanie nowych ścieżek rozwiązań problemów biznesowych czyli szukanie wartości dodanej i impaktu, który każdy z nas może wnieść.

bottom of page