top of page

Opis metody

Coaching jest metodą skoncentrowaną na poszukiwaniu rozwiązań, na odnajdywaniu nowych treści, które wspierają nas w osiąganiu postawionych celów. Górskie wędrówki obfitują w nowe doznania, myśli, spostrzeżenia. Praca coachingowa w górach może pomóc w przeniesieniu doświadczeń ze szlaku na własną drogę życia. Może pomóc odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i wesprzeć w stworzeniu konkretnego planu działania.

GÓRY W POLSCE

Góry w Polsce możemy podzielić na trzy łańcuchy, z których najwyższe i najmłodsze to Karpaty, a najstarsze i najniższe, to Góry Świętokrzyskie, pomiędzy nimi uplasowały się Sudety. Dzięki ich pięknu, możliwości kontaktu z naturą i uczuciu wiatru we włosach to właśnie góry są jednym bardziej popularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków.

bottom of page