top of page

   PUBLIKACJE

IMG_1438.jpeg

Publikacje książkowe

       Oxford: Goodfellow Publishers ISBN: 978-19-11396-79-6, 174 pages

       Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula,  Warszawa ISBN: 978-83-63469-18-4, 216 stron 

Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • B Neuhofer, B Magnus, K Celuch, 2020,  The impact of artificial intelligence on event experiences: a scenario technique approach, Electronic Markets, DOI: 10.1007/s12525-020-00433-4, 1-17

 • B Neuhofer, K Celuch, TL To, 2020, Experience design and the dimensions of transformative festival experiences, International Journal of Contemporary Hospitality Management, ISSN: 0959-6119, Emerald Publishing Limited, Vol. 32 No. 9, pp. 2881-2901. https://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2020-0008

 • Celuch K., 2019, Social, cultural and economic value of business events – designing content versus creativity experiences, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Warsaw, ISSN: 1644-0501, 17-28 pages

 • Celuch K., Glinska-Newes A., Van Nierk Mathilda, 2018, The cross-cultural comparison of different communication styles among convention and visitors’ Bureaus (CVB), International Journal of Contemporary Management, Warsaw, doi:10.4467/24498939IJCM.18.035.10021 , 27-42 pages

 • Bekir Bora Dedeoğlua, Mathilda Van Niekerkb, Jeffrey Weinlandb, Krzysztof Celuch, 2018, Re-conceptualizing customer-based destination brand equity, JDMM, DOI: 10.1016/j.jdmm.2018.04.003, 20 pages

 • Celuch K., 2018, Impact of the events sector on the economy – case study of Poland, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Warsaw, ISSN: 1644-0501, 67-81 pages

 • K Celuch, E Dziedzic 2018, The economic impact research of Poland's meetings industry. Quantitative and qualitative approach and analysis., ISBN: 9780994514127, Newcastle, NSW: Newcastle Business School, The University of Newcastle, 2018: 745-750.

 • Celuch K., 2016, Przemysł spotkań jako innowacyjny element polskiej gospodarki w perspektywie 2050 roku, w: Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

 • Celuch K., 2016, Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki , nr 1 (33), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-18, s. 225-234, tab., rys., bibl.14 poz. 

 • Celuch K., 2015, Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle spotkań, w: Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia Finansów Biznesu Vistula w Warszawie

 • Celuch K., 2015, Efficient use of data resources using the example of meetings and events industry management in Poland, Journal „Socio-Economic Problems and the State”, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, ISSN 2223-3822, s.15, Ternopil, Ukraine

 • Celuch K., Kondas M., 2015, Analiza ilościowo-jakościowa spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2014 roku przez rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 1 (43), Akademia Finansów Biznesu Vistula w Warszawie

 • Celuch K., 2015, Międzynarodowy przemysł spotkań jako przykład działań na rzecz intensyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej w: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Akademia Finansów Biznesu Vistula w Warszawie

 • Celuch K., 2015, Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle spotkań, w: Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia Finansów Biznesu Vistula w Warszawie

 • Celuch K., Kołodziejczyk A., 2015, Effect of first meetings on pulse changes in relation to gender, personality and communication type, International Journal of Innovate Research & Development

 • Celuch K., 2015, The management of research technics of meetings industry in Poland based on the quantitative and qualitative model, International Journal of Engineering Sciences & Management, India

 • Celuch K., Kondas M., 2014, Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego – analiza działalności i możliwości rozwoju, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

 • Celuch K., 2014, Zarządzanie przemysłem spotkań w Polsce – próba analizy ilościowo-jakościowej lat 2009–2013 w: Dynamika przemian rynku turystycznego, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa

 • Celuch K., Kołodziejczyk A., 2014, How to enhance the quality of meetings during conferences? The analysis of syntactic and semantic parameters in direct and written communication types, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,

 • Walas B., Celuch K., 2014, Szanse rozwoju certyfikacji w świetle opinii przedsiębiorców turystycznych w Polsce, Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka

 • Celuch K., Cecil A., 2014, Communication challenges with taking an organization global: A case study featuring Meeting Professionals International (MPI), Journal „Socio-Economic Problems and the State” Vol. 11, no. 2, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine

 • Celuch K., 2014, Zarządzanie spotkaniami i wydarzeniami zorganizowanymi w 2013 roku przez organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2 (40), Akademia Finansów Biznesu Vistula w Warszawie

 • Walas B., Celuch K., 2014, Certification in tourism as an element of quality management – theoretical aspects and entrepreneurs’ attitudes, International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, vol. 2,

 • Celuch K., 2014, Kreowanie i promocja branży targowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim jako nowego produktu na rynku turystycznym w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 26 (red.) Buko J., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Szczecin

 • Celuch K., 2014, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2011 roku wśród organizatorów rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną w: Turystyka i rekreacja Tom 11/2014 nr 2, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • Celuch K., 2014,  Zarządzanie i strategia rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie i Małopolsce w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata - strategie, marketing, programowanie, (red.) Niezgoda A., Gołembski G., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

 • Celuch K., 2014, The overview of supply chain in Polish meetings and events industry in 2012 w: Contemporary issues in management, (red.) Pachpande A. Pune, India

 • Celuch K., 2014, The importance of meetings and incentive travel as a tourism products in times of economic growth for India and Poland w: Global Management Journal, (red.) Odrakiewicz P., Wydawnictwo Naukowe Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, Poznań

 • Celuch K., 2013, Wydarzenia korporacyjne jako markowy produkt turystyczny Polski w: Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, (red.) Sokołowski D., Jaroszewska-Brudnicka R., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

 • Celuch K., 2013, Obiekty dziedzictwa kulturowego jako miejsca konferencyjne - próba analizy w: Kwartalnik naukowy Problemy turystyki i rekreacji 3/2013, Wydawnictwo Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, Warszawa

 • Celuch K., 2013, Rola jednostek convention bureau w marketingu regionów turystycznych w Polsce w: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju, (red.) Rapacz A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

 • Celuch K., 2013, Przemysł spotkań w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki w: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (red.) Pawlusiński R., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Celuch K., Ronikier A., 2013, Turystyka i aktywność ruchowa na obszarach górskich w leczeniu uzdrowiskowym, w: Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i Świata (red.) Zarzycki P., Grobelny J., Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław

 • Celuch K., 2013, Analiza rynku spotkań biznesowych w 2011 roku odbywających się poza obszarem aktywności Convention Bureaux w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 21/2013, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

 • Celuch K., 2013, Ekoinnowacyjne rozwiązania w organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych, w: Ekoinnowacje w Polsce (red.) Woźniak L., Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, Kielce

 • Celuch K., 2013, Analysis of national convention bureau marketing management - case study, w: UTKARSH "Challenges & Opportunities in Business Management and Information Technology” (red.) Khedkar E.B., Haldar O.P., Himalaya Publishing House, Pune, India, ISBN- 978-93-5097-528-2

 • Celuch K., 2013, The importance of meetings and incentive travel as a tourism products in times of economic growth for India and Poland, w: Tourism role in the regional economy. Regional tourism product - theory and practice. (red.) Wyrzykowski J., Marak J., Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław

 • Celuch K., 2013, Przemysł spotkań w Polsce w 2012 r. - próba analizy ilościowo-jakościowej, w: Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju, (red.) Butowski L., Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa

 • Celuch K., 2013, Cultural differences in communication in non government organisations operating in the field of the „meetings industry”,w: ASM’s International E-journal of „Ongoing Research in Mangement and IT”, (red.) Pachpande S. Pune, India

 • Celuch K., 2013, Analysis of communication process in global meetings industry organisation, w: Beyond Norms Management for Excellence, (red.) Chopra R., Puri S., Ranjan J., Malhotra G., Bloomsbury Publishing India PVT Ltd., New Delhi, Indie

 • Celuch K., 2012, Analiza przemysłu spotkań, w: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, (red.) Walas B., Wydawnictwo Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa

 • Celuch K., 2012, Analiza i porównanie wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce w latach 2009-2010,w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86(red.) Buko J., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Szczecin

 • Celuch K., 2012, Stowarzyszenia w przemyśle spotkań - charakterystyka, w: Turystyka Biznesowa II, (red.) Fazlagić J., Zeszyty naukowe 28/2012, Wydawnictwo Uczelnii Vistula, Warszawa

 • Celuch K., 2012, Rola Warszawy na rynku spotkań biznesowych w latach 2003-2009, w: Determinanty rozwoju turystyki biznesowej,(red.) Iwan B., Kacprzak M., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Warszawa

 • Celuch K., 2012, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2011 roku wśród organizatorów rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w: Turystyka i rekreacja - współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze. Ogólnopolska konferencja naukowa. Streszczenia.(red.) Klawender J., Majdak P., Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

publikacje przed rokiem 2012
bottom of page