SEMINARIUM

Problematyka seminarium licencjackiego

 • zmiany i trendy w turystyce biznesowej.

 • zarządzanie i strategie rozwoju polskiego przemysłu spotkań wedle regionów.

 • innowacje i przedsiębiorczość w branży przemysłu spotkań.

 • produktywność i koncentracja przestrzenna sektora turystyki biznesowej.

 • bariery i czynniki sprawcze rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń biznesowych.

 • rynek pracy w sektorze organizacji i zarządzania wydarzeniami.

 • współpraca z branżą spotkań i wydarzeń – aspekt praktyczny oraz perspektywy rozwoju.

 • zagadnienia odrębności: imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, spotkania i wystawy.

 • podróże motywacyjne; systemy motywacji pracowników.

 • marketing miejsc jako narzędzie do pozyskiwania spotkań i wydarzeń biznesowych dla danej destynacji.

WIĘCEJ

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Социальные Иконка