top of page

WOLONTARIAT

277783472_10160006932023926_2643142063415932992_n.jpg

ONE MESSAGE. ONE UKRAINE.

Razem z fundacją Meeting Professionals International - MPI wspieramy studentów z Ukrainy. Fundacja MPI przekazuje nawet dodatkowe 10 000 $!

Pomóż nam pomagać innym!

#ChallengedlaGOPR „Bezpieczeństwo ponad wszystkie góry świata” (2020-2021)

Profesjonaliści branży spotkań zrzeszeni w stowarzyszeniu MPI Poland Chapter oraz studenci uczelni Vistula, we współpracy z PZU pomogli w rozbudowie i modernizacji Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Jurajskiej GOPR. Poza wsparciem misji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nietypowa akcja CSR pozwoliła na integrację przedstawicieli zaangażowanych podmiotów i zwiększenie świadomości w obszarze bezpieczeństwa eventów realizowanych w terenie.

challengedlagopr-(1).jpg
Towarzystwo-Nasz-Dom.png

Towarzystwo Nasz Dom (2011-2017)

W centrum Towarzystwa Nasz Dom jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Organizacja koncentruje się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Celem Towarzystwa Nasz Dom jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia.

IMEX Challange Poland 2010, Rodzinny Dom Dziecka, Warszawa, 13-15 września 2010

Zaangażowanie społeczne, zainteresowania losami innych, chęć niesienia pomocy to cechy jakie charakteryzują zaangażowanych w projekt "2010 IMEX Challenge Poland – a chance to change their life”.

IMEX.png
bottom of page